Σχάρα ανοξείδωτη 33×40 εισαγωγής

20,00

Περιγραφή

Σχάρα ανοξείδωτη 33Χ 40. Αντιμαγνητική. Εισαγωγής. Με ξύλινο χέρι.